Bezpečnostní značení svíček

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

Bezpečnostní značení svíček

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Bezpečnostní značení svíček

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Bezpečnostní značení svíček

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně XX cm.

Bezpečnostní značení svíček

Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

Bezpečnostní značení svíček

Obecný symbol varování.

Bezpečnostní značení svíček

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Bezpečnostní značení svíček

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Bezpečnostní značení svíček

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Bezpečnostní značení svíček

Před zapálením upravte knot na délku asi 1cm.

Bezpečnostní značení svíček

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

Bezpečnostní značení svíček

Vždy používejte svícen.

Bezpečnostní značení svíček

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.

Bezpečnostní značení svíček

Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.